telefón: 02 / 38 104 795, e-mail: info@servispodnikatela.sk
Založenie
s.r.o.
Zmeny v s.r.o.
a
Poradenstvo
Informačné
systémy
Webové riešenia
a
Marketing
Vedenie
účtovníctva
Firemný
design

Sponzorujeme - SLOAVAKIA OPEN

Spoločnosť SERVIS PODNIKATEĽA, s.r.o. sa zaoberá aj podporou športu a mládeže a preto, aktívne pomáhame pri organizovaní medzinárodného turnaja karate a kobudo na Slovensku. Samotný turnaj sa teší hojnej účasti zahraničných pretekárov a je zaradený ako jeden z najvýznamnejších turnajov karate na Slovensku.

Okrem toho, že samotný turnaj podporujeme finačne, zapájame sa aj formou bezplatnej "brigády" do samotnej organizácie turnaja. Niekoľko dní všetci naši dobrovoľníci pripravujú priestory haly, kde sa turnaj koná a zabezpečujú prevoz materiálov až do neskorých večerných hodín. Následne v deň turnaja sa zapájame do celého priebehu a prispievame tak k bezproblémovému chodu súťaže.