telefón: 02 / 38 104 795, e-mail: info@servispodnikatela.sk
Založenie
s.r.o.
Zmeny v s.r.o.
a
Poradenstvo
Informačné
systémy
Webové riešenia
a
Marketing
Vedenie
účtovníctva
Firemný
design
  • Vedenie účtovníctva

Vedenie účtovníctva

Ponúkame odborné a kvalitné vedenie podvojného účtovníctva a jednoduchého účtovníctva. Našimi klientmi sú najmú malý a stredný podnikatelia, ktorým poskytujme správne vedenie účtovníctva, účtovné a daňové poradenstvo, vypracovanie miezd, výkazov, daňových priznaní a účtovných závierok. Pre prípad nesprávneho účtovania sme poistení.

Neváhajte navyše využiť náš špičkový fakturačný program SP FAKTURY v hodnote 250 €, s ktorým efektívne a jednoducho vystavíte faktúry, nahráte úhrady a nastavíte cenníky. S týmto programom budete mať okamžitý prehľad o stave neuhradených faktúr a nevybavených zákaziek. K dispozícii máte zoznam obchodných partnerov a prehľadný cenník.

Mám
záujem...

Správa pohľadávok

Precízna a dôkladná správa Vašich pohľadávok je ten najdôležitejší krok pri snahe o ich uhradenie. Nič nie je horšie ako moment, keď zistíte, že Vaša pohľadávka sa práve premlčala alebo je nevymožiteľná z dôvodu, že Váš dlžník išiel do konkurzu a vy ste nestihli lehotu na prihlásenie pohľadávky. Vyhnite sa týmto chybám a zverte Vaše pohľadávky do našej správy. So správou a vymáhaním pohľadávok majú naši špecialisti skutočne mnohoročné a každodenné skúsenosti.

Analýza
zdarma

Vymáhanie pohľadávok

Zanalyzujeme Vaše portfólio pohľadávok, ohodnotíme ich vymožiteľnosť, navrhneme a zabezpečíme to najefektívnejšie riešenie pre Vás. Vymáhanie pohľadávok zabezpečujú špecialisti, ktorí sa roky živia touto agendou, a ktorí vymohli v prospech svojich klientov desaťtisíce eur v súdnom i mimosúdnom vymáhaní. V prípade potreby Vám zabezpečíme kvalifikované zastúpenie v súdnom konaní, prostredníctvom našich zmluvných advokátskych kancelárii.

Analýza
zdarma