telefón: 02 / 38 104 795, e-mail: info@servispodnikatela.sk
Založenie
s.r.o.
Zmeny v s.r.o.
a
Poradenstvo
Informačné
systémy
Webové riešenia
a
Marketing
Vedenie
účtovníctva
Firemný
design
 • Zmeny v s.r.o.

Zmeny v spoločnosti

Obchodná spoločnosť je vyvíjajúca sa entita, ktorá sa musí prispôsobovať neustále meniacim sa podmienkam na trhu alebo vo vlastných štruktúrach. Zmeny v rámci obchodnej spoločnosti však vo veľkej miere podliehajú oznamovacej alebo registračnej povinnosti voči príslušným orgánom. Ponúkame Vám zabezpečenie všetkých potrebných krokov a vypracovanie kompletnej dokumentácie na úspešnú realizáciu Vami žiadaných zmien.

Cenník zmien v spoločnosti:

 • Zmena obchodného mena: 98 €
 • Zmena sídla: 129 €
 • Zmena konateľa, prokuristu: 169 €
 • Prevod obchodného podielu, zmena spoločníka: 199 €
 • Zmena trvalého pobytu konateľa, spoločníka: 98 €
 • Zmena v predmetoch podnikania/ rozšírenie alebo zúženie : 149 €
 • Zvýšenie základného imania: 199 €
 • Zníženie základného imania: 199 €
 • Viaceré zmeny naraz: max. 269 €
 • Iné zmeny: dohodou
 • Podanie do zbierky listín: 50 €
už od
50 €

Obchodné vzťahy

Stará múdrosť hovorí: „Dobrá rada nad zlato“. V dnešnom tvrdom podnikateľskom svete to platí obzvlášť. Dobrá rada Vás môže ochrániť pred mnohými problémami, s ktorými sa môžete pri podnikaní stretnúť. Poradíme Vám ako si nastaviť podmienky pre riadne a bezpečné fungovanie Vášho biznisu, napr. aby ste sa čo možno najlepšie vyhli nepoctivým obchodným partnerom a neplatiacim zákazníkom. Poradíme Vám aj v iných oblastiach podnikania, Máme skúsenosti, máme kontakty. Opýtajte sa nás.

Mám
záujem...

Firemná ekonomika

Poradíme Vám ako zefektívniť ekonomickú stránku Vášho podnikania. V dnešnej dobe je možné prostredníctvom moderných nástrojov komunikácie ušetriť nemalé prostriedky na prevádzkových nákladoch Vašej firmy. Zavedením týchto nástrojov ušetríte a stanete sa konkurencieschopnejším.

Mám
záujem...

Pre začínajúcich i rozbehnutých

Začínajúcim podnikateľom ponúkame komplexný balík služieb, ktorý zabezpečí, aby bol Váš začiatok podnikania čo možno najjednoduchší. Vhodnou kombináciu našich jednotlivých služieb získate všetko preto, aby ste sa nemuseli zbytočne zaťažovať prvotnou administratívou, marketingom, počítačovým zabezpečením podnikania a vedením účtovníctva.

Pre rozbehnutých podnikateľov ponúkame poradenstvo v oblasti zefektívnenia svojej činnosti, šetrenia nákladov a zvyšovania výnosov. Napríklad Vám poradíme ako ponúkať svoje služby či tovar cez internet, ako sa vyvarovať problémom pri obchodných vzťahoch alebo ako vymôcť pohľadávky od Vašich dlžníkov.

Mám
záujem...